Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013
Quê Tôi Mùa Nước Nổi

Vào thời điểm này, Đồng Tháp Mười và vùng tứ giác Long xuyên đang đón mùa nước nổi. Mùa nước nổi đến hẹn lại lên, nó đã đi sâu vào kí ức...